Máy cấp tăm

Máy cấp tăm Tốc độ: 150 – 180 sticks /minute Năng suất: 50-80 kg/10 Hr Điện yêu cầu : 1 HP three phase/ one phase Kích thước tăm : 6” to 16” Trọng lượng máy : 90 Kg – 130 Kg. Vật liệu trộn, vận hành máy và bảo trì chung, hỗ trợ kỹ thuật […]